ile litrów ma galon

Ile litrów ma galon?

Z pewnością większość osób zna podstawowe jednostki pomiaru. Otaczają nas w życiu codziennym i są powszechnie stosowane, np. w kuchni bądź w zasadach ruchu drogowego. Dzięki nim możemy zmierzyć czas potrzebny na wykonanie określonej czynności bądź trasę potrzebną do pokonania danej odległości. Niekiedy można się natknąć na jednostki stosowane zdecydowanie rzadziej niż pozostałe – mowa tu np. o galonie. Czym on jest i jak zamienić go na jednostkę, z którą jesteśmy dużo bardziej obeznani? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym tekście.

Czym jest litr?

Zacznijmy od tego, co dobrze znane. Litrem nazywamy jednostkę objętości, za pomocą której można zmierzyć ciecz, ciało sypkie bądź pojemność danego naczynia. Jest powszechnie stosowany np. w przepisach kulinarnych bądź na opakowaniach napojów.

Do oznaczenia litra stosuje się:

 • wielką literę L (w USA, Kanadzie i Australii),
 • małą literę l (w pozostałych krajach, w tym w Polsce).

Litr jest podstawową jednostką objętości w systemie metrycznym.

System metryczny

System metryczny, nazywany inaczej układem SI, jest ogólnie przyjętym układem jednostek miar. Jest stosowany na całym świecie, a jego zadaniem jest uproszczenie i ujednolicenie miar i wag, a także umożliwienie przeliczania poszczególnych jednostek.

Na system metryczny składają się między innymi:

 • metr (mierzy długość),
 • kilogram (mierzy masę),
 • sekunda (mierzy czas).

Jedną z największych zalet systemu metrycznego jest przede wszystkim spójność i powszechna rozpoznawalność, co znacznie ułatwia porozumienie i wymianę informacji w różnych krajach. Mimo to, nie wszystkie państwa zdecydowały się go zaakceptować. Układ SI został oficjalnie przyjęty przez wszystkie kraje świata z wyjątkiem między innymi Stanów Zjednoczonych, które korzystają z imperialnego systemu miar i wag.

szklanka wody

Imperialny system miar i wag

Inaczej jednostki imperialne bądź brytyjski system miar. Jest to system miar stosowany w Wielkiej Brytanii oraz dawnych koloniach brytyjskich (do których należą m.in. Stany Zjednoczone). Znacznie różni się od systemu metrycznego stosowanego w pozostałych częściach świata.

W systemie imperialnym wyróżnia się wiele jednostek, do najbardziej popularnych należą:

 • stopa (mierzy długość, w przybliżeniu 1 stopa = ok. 0,3 m),
 • funt (mierzy masę, w przybliżeniu 1 funt = 0,5 kg).

To właśnie przez dwa różne systemy pomiaru przeliczenie jednostek z litrów na galony może być sporym wyzwaniem.

Czym jest galon?

Skoro w Stanach Zjednoczonych nie rozpowszechnił się dobrze nam znany litr, z jakiej jednostki korzystają obywatele tego państwa? Zarówno oni, jak i inni mieszkańcy krajów anglosaskich (np. Irlandia, Wielka Brytania) w codziennym życiu używają jednostki określanej jako galon. Podobnie jak litr, jest on stosowany przy pomiarze objętości. W skrócie zapisywany jest jako gal.

Rodzaje galonów

Galon, w przeciwieństwie do uniwersalnego pod tym względem litra, dzieli się na kilka rodzajów.

 • Galon angielski – ang. imperial gallon – powszechnie stosowany na terenie Wielkiej Brytanii.
 • Galon amerykański – ang. US gallon – można go podzielić na dwa kolejne rodzaje, galon amerykański dla płynów oraz galon amerykański dla ciał sypkich.

Galon galonowi nierówny

Każda z powyżej wymienionych jednostek nieco się od siebie różni, dlatego odpowiedź na pytanie „Ile litrów ma galon?” może nie być tak prosta, jak się wydaje. W przeliczaniu jednostek z litrów na galony trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim rodzaj galona i konsystencję substancji (w przypadku galona amerykańskiego).

Galon angielski

Jest nieco większy niż galon amerykański.

1 galon angielski = 4,54609 litra, czyli około 4,5 litra.

Galon amerykański dla płynów

Jest najmniejszy ze wszystkich galonów.

1 galon amerykański dla płynów = 3,785411784 litra, czyli około 3,8 litra.

Galon amerykański dla ciał sypkich

Jest większy niż galon amerykański dla płynów, ale mniejszy niż galon angielski.

1 galon amerykański dla ciał sypkich = 4,40488377086 litra, czyli około 4,4 litra.

Pozostałe jednostki – czym jest pinta?

Poza galonami, w krajach anglosaskich można spotkać się z jednostką taką jak pinta, czasami nazywana również półkwartą. Jest to jednostka mniejsza od galona, w skrócie oznaczana jako pt lub pint. Podobnie jak w przypadku galonów, pinty również dzielą się na rodzaje.

 • Pinta angielska – ang. imperial pint – jest stosowana m.in. w Wielkiej Brytanii i Irlandii i służy jako miara napojów takich jak piwo bądź mleko.
 • Pinta amerykańska – ang. US pint – podobnie jak galon amerykański, pinta również dzieli się na pintę dla płynów i dla ciał sypkich.

Która pinta jest największa?

Podobnie jak w przypadku galonów, miara pinty nie jest jednoznacznie określona. W zależności od regionu, w którym przebywamy, każda pinta będzie odpowiadała innej liczbie mililitrów. Ta wiedza może nam się przydać np. w brytyjskim pubie, gdzie piwo jest mierzone przy użyciu właśnie tej jednostki.

Pinta angielska

Łatwo się domyślić, że podobnie jak w przypadku galonu angielskiego, pinta angielska będzie największa.

1 pinta angielska = 568,26 ml, czyli około 570 ml.

Pinta amerykańska dla płynów

Jest mniejsza niż dwie pozostałe pinty.

1 pinta amerykańska dla płynów = 473,2 ml, czyli około 470 ml.

Pinta amerykańska dla ciał sypkich

Jest większa niż pinta amerykańska dla płynów, ale mniejsza niż pinta angielska.

1 pinta amerykańska dla ciał sypkich = 550,6 ml, czyli około 550 ml.

Czy da się prościej?

Istnieje nieco prostszy sposób, który może nam pomóc wyobrazić sobie objętość jednej pinty. Jest mniej dokładny, jednak z powodzeniem sprawdzi się w przypadku, w którym chcemy jedynie oszacować, ile może mieć pinta.

Można powiedzieć, że jedna pinta to 1/8 galona, co równa się około 2 filiżankom.

Galony i litry w życiu codziennym

Gdzie stosujemy litry?

Litry towarzyszą ludziom praktycznie na każdym kroku. Są wykorzystywane w wielu dziedzinach, m.in. w przemysłach:

 • spożywczym (przy pakowaniu i oznaczaniu objętości produktów spożywczych, takich jak mleko czy soki),
 • chemicznym (do odmierzania objętości różnych substancji chemicznych, takich jak barwniki czy detergenty),
 • motoryzacyjnym (znajdują zastosowanie przy odmierzaniu ilości zatankowanego paliwa),
 • budowlanym (do odmierzania objętości opakowań materiałów budowlanych, takich jak farby czy lakiery).

Gdzie stosujemy galony?

Podobnie jak w przypadku litrów, galony są stosowane w wielu miejscach. Można je spotkać m.in. w przemysłach:

 • spożywczym (przy pakowaniu i oznaczaniu objętości różnych napojów),
 • ogrodniczym (do dawkowania danych środków stosowanych w ogrodnictwie, np. nawozów),
 • motoryzacyjnym (są stosowane do pomiaru paliw takich jak benzyna czy gaz LPG).

Podobieństwa i różnice

Choć obie jednostki służą do odmierzania objętości i są powszechnie wykorzystywane, galon i litr różnią się od siebie w wielu różnych aspektach.

Pochodzenie

Galon jest jednostką stosowaną głównie w krajach anglosaskich, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Kanada, podczas gdy litr jest rozpowszechniony w pozostałych częściach świata, co czyni go bardziej uniwersalnym i wszechstronnym.

Rozmiar

Litr jest jednostką mniejszą od galona, który zależnie od rodzaju, ma od około 3,8 do 4,5 litra.

Zastosowanie

Galon można spotkać w różnych miejscach, w zależności od kraju, w którym się przebywa. Najczęściej jednak jest stosowany w mierzeniu objętości opakowań produktów spożywczych, środków ogrodniczych bądź paliwa. Choć podobnie jak litr, ma szerokie zastosowanie w wielu przemysłach, litr jest stosowany o wiele częściej.

Rozpoznawalność

Litr jest powszechnie kojarzony, ze względu na stosowanie tej jednostki w dużej większości państw. Z kolei galon jest używany rzadziej i jedynie w niektórych miejscach świata.


źródło: We Help You, youtube

Podsumowanie

Mimo, że pojęcie galonu jest dla wielu osób niezrozumiałe, w rzeczywistości jest to, podobnie jak litr, jednostka objętości, rzadko stosowana w krajach spoza kręgu krajów anglosaskich. Jej unikatowość wynika z rozpowszechnienia się systemu metrycznego, w którym to litr jest wykorzystywany jako podstawowa jednostka. Galon natomiast wywodzi się z imperialnego systemu miar i wag, który jest stosowany np. w Stanach Zjednoczonych. Z tego względu przeliczanie litrów na galony może być niezwykle przydatne np. w przypadku korzystania z amerykańskich przepisów kulinarnych. Choć przeliczenie jednostek z dwóch różnych systemów pomiarowych może wydawać się prawdziwym wyzwaniem, nie jest to niemożliwe.

Zobacz też: Przeliczenie galonu na litr

Zostaw komentarz