nslate

nslate – co warto wiedzieć na temat tłumacza Google Translate

Czym jest Google Translate?

Google translator czyli wewnętrzny tłumacz od Google jest narzędziem wykorzystywanym co dzień przez miliony użytkowników na całym świecie. Jego głównym zadaniem jest tłumaczeń wyrazów, zwrotów, zdań czy nawet całych dokumentów z wybranego języka na inny. O jego popularności świadczy m.in. fakt, iż jest on dostępny nie tylko dla użytkowników komputerów stacjonarnych, ale również urządzeń mobilnych. Historia jego zaczęła się w 2001 roku, kiedy to w wyszukiwarce Google wprowadzono funkcję tłumaczenia znalezionych stron internetowych dla użytkowników anglojęzycznych. W 2006 roku dodano do urządzenia możliwość tłumaczenia osobnych tekstów. Data ta jest uznawana za rok uruchomienia Tłumacza Google. W roku 2008 dodano do listy język polski oraz dodano możliwość tłumaczenia międzyjęzykowego z udostępnionej listy.

Na przestrzeni lat Google Translate ewoluował pod wieloma względami. Tłumacz ten wykorzystuje do pracy inteligentny system jakim jest neuronowy silnik tłumaczenia maszynowego. Jest to system firmy Google zwany „Google Neural Machine Translation”. Ten inteligentny mechanizm służy nie tylko do tłumaczeń fraz czy słów, ale również tłumaczy całe zdania starając się „zrozumieć” ich sens oraz kontekst. Narzędzie to pozwoliło na udoskonalenie systemu tłumaczeń, które dotychczas opierało się o z góry rozpisane schematy tłumaczeń, na inteligentne właściwości translatora. Poprzez tłumaczenie wpisywanych przez nas zdań system tłumaczenia niejako uczy się naszego celu wypowiedzi oraz przewiduje następstwa w kolejnych zdaniach. Taka działanie sprzyja wygodnemu korzystaniu z tłumacza oraz stanowi o jego intuicyjności. 

Nowoczesne technologie i intuicja

Rozbudowanie takowego systemu inteligentnego tłumaczenia nie było by tak funkcjonalne, gdyby nie wykorzystywanie interfejsu API. Jego zasada działania oparta jest o jednoczesne oddziaływanie na siebie różnych systemów działających w tym samym czasie. Dzięki temu aplikacja naszego translatora może dokonywać tłumaczeń w czasie rzeczywistym przy okazji chociaż by odwiedzania naszej witryny internetowej przez użytkowników zlokalizowanych w różnych częściach świata. Interfejs pozwolił również na tłumaczenie rozmów telefonicznych w czasie rzeczywistym. 

System tłumaczeń od Google Translate, jak wspomniałem powyżej, pozwala na płynne korzystanie również na urządzeniach mobilnych. Nie było by w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że tłumacz ten pozwala na tłumaczenie nie tylko wpisywanych fraz w pole tekstowe. Nowoczesna technologia pozwoliła na rozwinięcie tej usługi m.in o dokonywanie tłumaczenia poprzez zdjęcia i fotografie. Po skierowaniu aparatu na wybrany, nie rozumiany przez nas tekst, bądź poprzez wysłanie zdjęcia do aplikacji system dokonuje dekodowania znaków zawartych na fotografii, sprowadza je do języka pierwotnego, a następnie tłumaczy na język wybrany przez nas. Aplikacja tłumacza pozwala również na korzystanie z niej nawet w sytuacjach gdzie nie mamy dostępu do sieci internetowej. Dostępne są rozbudowane pakiety językowe, które po pobraniu umożliwią nam korzystanie z tłumacza w miejscach gdzie sieć internetowa jest znacznie ograniczona. 

Google Translate jest narzędziem rozbudowanym nie tylko pod kątem nowoczesnej technologii, która pozwala na dostosowywanie jego usług do potrzeb odbiorców na całym świecie. Jest również rozbudowany pod względem lingwistycznym. Posiada on cechę symultanicznego tłumaczenia. Jest to cecha stanowiąca o wyższości nad konkurencją, gdyż pozwala na zapisywanie teksty za pomocą mowy jak i odwrotnie. Odtwarzanie czy transkrybowanie tekstu pozwala na zrozumienie na zrozumienie fonetyczne elementów języka tłumaczonego, co jest kolejnym krokiem do zrozumienia języka. Warto zauważyć, iż funkcja transkrypcji dostępna jest tylko na aplikacji mobilnej tłumacza Google. Tłumacz posiada głosową funkcję tłumaczeń, która została wspomniana już wcześniej, lecz w zależności od geograficznego położenia użytkowników danego języka mamy do dyspozycji różnice w akcencie. Możemy wyróżnić pięć używanych przez tłumacza w funkcji głosowej a są to: akcent amerykański, brytyjski, australijski, indyjski oraz nigeryjski.

Tłumacz Google na przestrzeni lat rozwinął się tak bardzo, że w swojej aplikacji mobilnej pozwala na tłumaczenie pisma odręcznego. Funkcja ta istnieje już od ponad ośmiu lat, lecz będąc w ciągłej fazie rozwoju dopiero od niedawna funkcjonuje zgodnie z jej pierwotnym założeniem. Możliwość konwertowania pisma odręcznego poprzez ruch palca na ekranie na pismo cyfrowe pozwala na błyskawiczne tłumaczenie krótkich zwrotów i wyrazów. Jest to niepodważalny atut Tłumacza Google i jego przewaga nad konkurencyjnymi produktami. 

Poza tłumaczeniem fraz wpisywanych w pole tłumaczeniowe czy nagrywaniem swojego głosu istnieje również możliwość tłumaczenia plików tekstowych czy całych stron internetowych. Właściwości tłumacza pozwalają na inteligentne tłumaczenie dokumentów w formatach pdf. czy docx. zachowując przy tym ich właściwości lingwistyczne oraz formatowanie. Dzięki temu nie niszczy on dokumentów, które zostały ostatecznie sformatowane.  

Wszystkie języki świata

Wracając do językowego zaawansowania Tłumacza Google warto zauważyć, że w przypadku języków które nie posługują się pismem łacińskim udostępniona została automatyczna transliteracja. Polega ona na przepisywaniu tekstu zapisanego literami na tekst z użyciem znaków innego pisma fonetycznego z zachowaniem ścisłej odpowiedniości liter. Jest to ukłon w stronę języków szczególnie ze wschodu, które nie mając odpowiedników wśród języków wywodzących się z łaciny, nadal mają możliwość płynnej translacji na języki takie jak angielski czy polski. W swoim zasobie Tłumacz Google posiada 133 języki co znacznie wpływa na jego popularność z racji szerokiego dostępu do baz językowych całego świata. 

Wśród tych języków znajdują się także języki BETA. Google z racji rozwoju aplikacji pozwala na edycję oraz ulepszenia wolontariuszom z organizacji crowdsourcingowych poprzez aplikację Google Crowdsource. Użytkownicy poza możliwością tłumaczenia danych zdań, mogą oceniać istniejące dotychczas tłumaczenia, jak i również w przypadku języków BETA, testować wczesne wersje translatora i nanosić odpowiednie poprawki. Badania wskazują, że nawyki użytkowników oraz ludzka kontrola nad tłumaczeniami pozwala na niwelowanie aż 40% błędów zawartych w tłumaczeniach, co pozwala na dokładniejsze i intuicyjne uczenie się tłumacza. Translator opiera się na zasadzie działania korpusów językowych. Nowoczesne technologie mają za zadanie doskonalenie właściwości lingwistycznych oraz budowanie jego intuicji, lecz korpusy językowe są fizycznie ograniczonym elementem każdego języka. Korpusy językowe budowane są na podstawie słowników, powszechności tekstów użytkowych oraz źródeł na temat danego języka, co w sposób naturalny jest ograniczeniem dla tłumacza. Na tym polu prym wiodą języki łacińskie, a wiele języków azjatyckich czy afrykańskich wypada na tym polu zdecydowanie gorzej. Translator oparty jest o pewne schematy działań, które w wielu sytuacjach mogą stanowić barierę i obniżać jakość tłumaczeń.

System Tłumacz Google opiera się z założenia na języku angielskim. Po wprowadzeniu przez użytkownika danej frazy system przetwarza go na język angielski, a dopiero później na język docelowy. Język angielski jest docelowym językiem „ogólnoświatowym” i dzięki temu jakość tłumaczeń stoi na wysokim poziomie. Istotny jest również fakt taki, wszystkie języki żywe ewoluują a co za tym idzie przyswajają znaczną część zwrotów z języka angielskiego. Taka kolej rzeczy pozwala na bardzo wysoką dokładność w tłumaczeniach. Problemem stają się tu niejednokrotnie wyrazy wieloznaczne. System tłumaczenia od Google nie jest na tyle inteligentnym tworem technologicznym i niejednokrotnie nie radzi sobie z wieloznacznością wyrazów. Ta bolączka nie dotyczy tylko tego translatora, lecz jest to powszechny problem wszystkich urządzeń do tłumaczeń dostępnych w sieci internetowej. 

woman in white long sleeve shirt holding white and orange box

Nieustanny rozwój i doskonalenie 

Tłumacz Google posiada również pewne ograniczenia związane z liczbą znaków możliwą do wprowadzenia w trakcie jednej sesji tłumaczeniowej. Serwis ten ogranicza się do 5000 znaków tłumaczonych jednorazowo. Istnieje jednak pewne wyjście z tej sytuacji, a mianowicie wspomniane już wcześniej wykorzystanie umiejętności tłumaczenia całego pliku, który może zawierać nieograniczoną ilość znaków. Istnieją również trudności w tłumaczeniach międzyjęzykowych związane ze związkami frazeologicznymi czy trybem łączącym, występującym szczególnie w językach europejskich. Niepodważalną zaletą translatora jest to, iż pozwala on użytkownikowi zrozumieć tekst, to często tłumaczy go od słowa – do – słowa, a to może powodować niezgodności w leksyce tekstu oraz utrudniać jego zrozumienie. Zaletą tłumaczenia „po słowie” jest to, że jako użytkownicy mamy możliwość wykorzystania automatycznego wyjaśniania słów oraz ich znaczeń często zgodną z definicjami słownikowymi. Jest to kolejny ukłon do osób uczących się języków, gdyż pozwala na rozróżnianie synonimów czy też dopasowywanie słów do odpowiedniego ciągu myślowego. 

Elementem mogącym ograniczać działanie translatora, jak wspomniane wyżej, może być zasób słów oraz tekstów użytkowych wykorzystywanych do przeprowadzania tłumaczeń, lecz Google cały czas pracując nad ulepszaniem swojego produktu wprowadza do systemu setki milionów dokumentów, wcześniej przełożonych już przez ludzkich tłumaczy co pozwala na efektywne uczenie się tłumacza oraz wprowadzanie mu wzorców tłumaczenia, aby w przemyślany sposób tłumacz mógł „domyślić się” jak powinno brzmieć i wyglądać poprawne tłumaczenie. Schematy gramatycznej oraz leksykalnej poprawności są nadal w fazie rozwoju tłumacza, co dzięki użytkownikom staje się coraz szybsze oraz doskonalsze. 

Przyszłość tłumaczeń

Dzięki rozwojowi technologicznemu Tłumacz Google pozwala nie tylko na tłumaczenie tekstów, transkrypcję czy tłumaczenie mowy, ale również pozwala na tłumaczenie całych aplikacji bez wychodzenia z niej co ułatwia użytkowanie wielu osobom. Należy jednak pamiętać, że pomimo i tak już wysokiego poziomu i jakości systemu tłumaczenia od Googla nadal jest to tylko narzędzie pomocnicze, które ułatwia nam codzienną komunikację. 

Zostaw komentarz